தொடர்பு

சூனே யுனிவர்ஸ், எஸ்
தொலைபேசி: + +228226309 (வேலை நாட்கள் XX: 09 முதல் 00: XX)
மின்னஞ்சல்: redakce <zavinac> suenee.cz

[Clearboth]

மோனிகா ட்ருசிலோவா
லீடர் பத்திரிகையின் ஆசிரியர்
மின்னஞ்சல்: monika.trousilova <இறுதியில்> suenee.cz

ஈவா ஹான்கோவா
கிழக்கிற்கான முக்கிய எழுத்தாளர்
மின்னஞ்சல்: eva.hankova <zavinac> suenee.cz

[மனித வளம்]

சூனி யுனிவர்ஸ்: ISSN 2570-4834
வெளிப்படையான கணக்கு: 2900794933 / 2010

ஆதரவு எங்கள் தளம்!

நீங்கள் ஒரு கட்டுரையில் ஆர்வம் காட்டுகிறீர்களா அல்லது ஏதாவது கேட்க விரும்புகிறீர்களா?

உங்கள் மின்னஞ்சல் (தேவை)

உங்கள் தொலைபேசி (தேவை)

உங்கள் செய்தியை